gototopgototop

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpn...

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w roku 2014

Uprzejmie przypominamy o obowiązku sporządzenia i przekazania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1...

Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2014 r.

W związku z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. Nr...

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

W 2015 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo...

Zmiany dotyczące badań lekarskich

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmieniają się zasady wykonywania wstępnych badań ...

 • Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

  wtorek, 24 lutego 2015 10:19
 • Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w roku 2014

  piątek, 13 lutego 2015 12:11
 • Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2014 r.

  środa, 11 lutego 2015 09:56
 • Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

  wtorek, 10 lutego 2015 09:44
 • Zmiany dotyczące badań lekarskich

  czwartek, 05 lutego 2015 12:19

 

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 180556107 zł | Etaty 3 tyś | Uczniowie 21.342 | Placówki 69 | 842 oddziałów w tym 13 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 1 projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej | Budżet 180556107 zł | Etaty 3 tyś | Uczniowie 21.342 | Placówki 69 | 842 oddziałów w tym 13 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 1 projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej | Budżet 180556107 zł | Etaty 3 tyś | Uczniowie 21.342  | Placówki 69 | 842 oddziałów w tym 13 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 1 projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej | Budżet 180556107 zł | Etaty 3 tyś | Uczniowie 21.342  | Placówki 69 | 842 oddziałów w tym 13 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 1 projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej | Budżet 180556107 zł | Etaty 3 tyś | Uczniowie 21.342  | Placówki 69 | 842 oddziałów w tym 13 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 1 projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej | Budżet 180556107 zł | Etaty 3 tyś | Uczniowie 21.342  | Placówki 69 | 842 oddziałów w tym 13 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 1 projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej

Urząd Dzielnicy Wola | Urząd Miasta | Serwis Biura Edukacji  | Kuratorium Oświaty  | MEN | GUS