POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Budżet Partycypacyjny 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr 65 / 2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2019 rok w Szkole Podstawowej Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16 w Warszawie, będzie realizowanych w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego  projekt pt: „ Droga mleczna – pokazy nocnego nieba” . Wartość projektu wynosi 70.000 zł. Środki finansowe na realizację  są objęte odrębnym planem wydatków , sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega monitoringowi.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 412 543 257 zł | Etaty 3640 | Uczniowie 27104 | Placówki 69 | 1104 oddziały w tym 22 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej