POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Budżet Partycypacyjny 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr 65 / 2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2019 rok w Szkole Podstawowej Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16 w Warszawie, będzie realizowanych w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego  projekt pt: „ Droga mleczna – pokazy nocnego nieba” . Wartość projektu wynosi 70.000 zł. Środki finansowe na realizację  są objęte odrębnym planem wydatków , sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega monitoringowi.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 312 979 524 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej