POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

SIO wrzesień 2018

2018-08-30 09:09

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania niezbędna jest aktualna wersja wirtualnej maszyny JAVA (JRE) dostępna pod adresem: https://www.java.com/pl/download/manual.jsp

Dokładne instrukcje techniczne i merytoryczne dotyczące wprowadzania i przekazywania danych, a także opis działania programu oraz eksportu danych znajdują się pod adresem: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/centrum-pomocy-sio/instrukcja-marzec-2016

Podczas weryfikacji danych SIO należy zwrócić szczególną uwagę, aby dane dotyczące liczby uczniów (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) były zgodne z danymi:

- w aktualnych arkuszach organizacyjnych (w przypadku szkół samorządowych);

- w systemie rozliczeń dotacji ODPN (w przypadku szkół prowadzonych przez inne organy niż samorząd m.st. Warszawy).

Jednocześnie proszę o szczegółową weryfikacje danych identyfikacyjnych (w tym REGON, RSPO, typ organu prowadzącego i ewidencyjnego – gmina/miasto na prawach powiatu).

Dane finansowe do tabeli: W1 do wersji sprawozdania na dzień 10 września 2018 r. zostaną przesłane przez DBFO do szkół i placówek oświatowych drogą elektroniczną do dnia 7 września 2018 r.

Dane finansowe do tabeli: K01, W1, W2 na dzień 30 września 2018 r. zostaną przesłane przez DBFO do szkół i placówek oświatowych drogą elektroniczną do dnia 1 października 2018 r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie sprawozdań SIO w formie elektronicznej na adres sio@dbfo-wola.waw.pl oraz papierowej do DBFO - Wola ul. Rogalińska 2, pokój nr 15 (I piętro) do Pani Dagmary Krajewskiej, tel. (0-22) 53-56-138

- spis na dzień 10 września 2018 roku - do dnia 13.09.2018 r.

- spis na dzień 30 września 2018 roku - do dnia 04.10.2018 r.

Wzorem roku ubiegłego konieczne jest dwukrotne sporządzenie sprawozdań SIO we wrześniu wg stanu na 10 i 30 września. Zakres gromadzonych danych jest różny dla każdego z terminów.

We wrześniu 2018 roku ostatni raz System Informacji Oświatowej ma funkcjonować dwutorowo. Jednostki zobowiązane
są do wprowadzania danych (oprócz tzw. „starego SIO”) do zmodernizowanego SIO (tzw. „nowego SIO”).
„Nowe SIO” funkcjonuje w wersji przeglądarkowej pod adresem
https://sio.men.gov.pl i wymaga od jednostek wprowadzania zmian w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2019 roku podział części oświatowej subwencji ogólnej odbywać się będzie na podstawie danych z „Nowego SIO”.

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronach Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz MEN:

http://edukacja.warszawa.pl/

https://cie.men.gov.pl/category/modernizacja-sio/aktualnosci/

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 445 049 013 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 2 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej