POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Ubezpieczenia Społeczne

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1230 z późn. zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001230/U/D20231230Lj.pdf

 

  1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2022 r., nr 60, poz. 1732)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001732/U/D20221732Lj.pdf

 

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczaniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2189)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002189/O/D20222189.pdf

 

  1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1251)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001251/U/D20231251Lj.pdf

 

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. 2018 r., poz. 926)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000926/U/D20081507Lj.pdf

 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 2561)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002561/U/D20222561Lj.pdf

 

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. 2022 r., poz. 240)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000240/U/D20220240Lj.pdf

 

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 1632)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001632/O/D20141632.pdf

 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej