POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

O nas

A oto kilka słów na temat długiej już historii naszej instytucji...

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawa funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej od dnia 1 kwietnia 2004 r., ale obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Wola ma już swoją ponad 40 letnią historię.
W latach 1966-1967 ze struktur Prezydium Rady Narodowej Dzielnicy Wola – Inspektorat Oświaty utworzono 5 małych zespołów do obsługi finansowej placówek oświatowych.
Zespoły te mające swoje siedziby w placówkach szkolnych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wola działały do 1974 roku.
W roku 1975 na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania powołano nową jednostkę budżetową mającą za zadanie scentralizowaną obsługę administracyjno-gospodarczą i finansową szkół i placówek oświatowych.
Powstał Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Warszawa-Wola. Jako siedzibę dla naszego biura wyznaczono część jednego z najpiękniejszych pod względem architektonicznym budynku szkolnego w Warszawie – III Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się przy ul. Rogalińskiej 2. Zajmujemy na potrzeby biura jedno ze skrzydeł monumentalnego budynku zaprojektowanego przez wybitnych architektów ojca i syna Tołwińskich, wybudowanego w latach 20 ubiegłego wieku.Obsługa finansowo-księgowa, administracyjno-gospodarcza, remontowo-budowlana obejmowała placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Woli, Bemowa i Jelonek.

 

Zdjęcie z 1944 roku wykonane tuż przed Powstaniem Warszawskim    

 

W roku 1991 Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zmienił nazwę na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Warszawa Wola i pod tą nazwą funkcjonował do końca 1993 roku.
Uchwałą Nr I/1/94/C Rady Dzielnicy-Gminy Warszawa Wola z dnia 18 stycznia 1994 roku powołano z dniem 1 stycznia 1994 roku jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Obsługi Placówek Oświatowych Warszawa Wola w miejsce dotychczasowego ZEAS Wola.
Podstawowym zadaniem Zakładu jak dotychczas było prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej i finansowo-księgowej przejętych przez gminę w wyniku nowego podziału administracyjnego m.st. Warszawy żłobków, przedszkoli i szkół.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych stał się jednostką organizacyjną Dzielnicy-Gminy Warszawa Wola.


W związku ze zmianą struktury organizacyjnej miasta dokonano podziału 7 dzielnic-gmin warszawskich. Na terenach stanowiących zachodnią część dzielnicy-gminy Wola utworzono Gminę Bemowo.


Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządami Dzielnic Gmin Wola i Bemowo ZOPO Wola prowadził również obsługę ekonomiczną placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkół zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Gminy Bemowo.
Porozumienie obowiązywało do dnia 31 grudnia 1994 roku.
Od dnia 1 stycznia 1995 roku Zakład Obsługi Placówek Oświatowych Warszawa Wola prowadzi obsługę placówek położonych tylko na terenie Woli.

 

    18 grudnia 2003 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 utworzyła z dniem 1 kwietnia 2004 r. Miejskie Biuro Finansów Oświaty.
Na terenach dzielnic powstały biura dzielnicowe.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych przekształcono w 

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY WOLA m.st. Warszawy.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej