POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi posługiwać się pieczęcią firmy przy zawieraniu umowy?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie musi posługiwać się pieczęcią firmy, jeżeli składa czytelny podpis na umowie. W przypadku złożenia parafy podpisu pieczęć jest konieczna. W przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej na umowach najmu, umowach o działo i umowach zlecenie podpis musi być czytelny.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 445 049 013 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 2 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej