POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz Migam

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Kiedy należy dostarczyć oryginał zawartej umowy zlecenie lub o dzieło?

Oryginał umowy o dzieło oraz umowy zlecenia należy dostarczyć do DBFO-Wola najpóźniej w dniu obowiązywania umowy. W przypadku umów zleceń jest to związane z koniecznością zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia w ZUS. Umowy te należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 355 899 444 zł | Etaty 3.455 | Uczniowie 25.356 | Placówki 68 | 1.051 oddziałów w tym 15 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 22 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej