POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Na jakim wzorze należy sporządzić umowę ze spółką cywilną?

Umowę ze spółką cywilną należy sporządzić na wzorze umowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Stronami umowy są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, którzy muszą być wymienieni w umowie. Należy, więc podać ich imiona, nazwiska oraz nr PESEL i miejsce zamieszkania, a następnie wpisać nazwę spółki, siedzibę, NIP i REGON spółki.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 505 282 240 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej