POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz Migam

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

W jakim terminie należy dostarczyć zawarte umowy?

Zawarte umowy, rodzące zobowiązania finansowe, zawierające kontrasygnatę Głównego Księgowego winny być dostarczone do DBFO-Wola niezwłocznie po ich podpisaniu, najpóźniej przed dostarczeniem rachunków do zapłaty.
Zawarte umowy najmu należy dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu realizacji umowy. Dostarczanie umów po terminie ich obowiązywania nie pozwala na terminowe wystawianie faktur i powoduje konieczność sporządzenia korekt deklaracji VAT, dopłat podatku VAT wraz z odsetkami oraz korekt deklaracji podatku od nieruchomości.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 355 899 444 zł | Etaty 3.455 | Uczniowie 25.356 | Placówki 68 | 1.051 oddziałów w tym 15 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 22 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej