POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

KONTYNUACJA ZAJĘĆ MIĘDZYSZKOLNYCH „ ZAMEK

2017-08-02 17:37

W semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017 w związku z przygotowaniem uczniów do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych w ramach programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej , szkoły Dzielnicy Wola otrzymały dofinansowanie na kontynuację zajęć międzyszkolnych realizowanych w semestrze zimowym w kwocie 46 842 zł w tym:

ZAMEK

zamek 1 0Zespół Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 na projekty:
- „ Warsztaty fotografii kreacyjnej" – 2 518 zł
- „ Warsztaty fotografii portretowej „ – 2 518 zł

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 na projekt:

- „ Zostawić swój ślad "- warsztaty teatralno - artystyczne dla młodzieży – 4 686 zł

 

 

SMOK

smok 1 2XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Obozowej 60

- ,,Tworzenie i wykorzystanie e-platformy edukacyjnej z geografii wspomagającej naukę geografii i udział uczniów w konkursach przyrodniczych " - 4 416 zł

Zespół Szkół Nr 117 przy ul. Józefa Bema 76
-  Wstęp do rozszerzonych zagadnień termodynamiki fenomenologicznej jako przygotowanie do olimpiad i konkursów - 5 819 zł
- „Przygotowanie do olimpiady języka francuskiego i konkursów " - 6 184 zł
- „Matematyka w fizyce – pomoc dla gimnazjalistów „ – 4 495 zł
- „Koło przygotowujące gimnazjalistów do udziału w Kuratoryjnym konkursie języka polskiego - - 5 822 zł
- „Podstawy chemii obliczeniowej- przygotowanie do wybranych konkursów z chemii dla uczniów gimnazjów – 6 419 zł
- „Współczesna elektrochemia poza podstawą programową niezbędna olimpijczykowi" – 3 965 zł

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 406 026 354 zł | Etaty 3640 | Uczniowie 27104 | Placówki 69 | 1104 oddziały w tym 22 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 10 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej