POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Spotkania Dyskusyjne - kolejnym etapem Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok .

2018-02-09 10:24

Zapraszamy autorów projektów oraz mieszkańców na spotkania  podczas , których autorzy projektów  będą prezentować swoje pomysły mieszkańcom. Terminy  i miejsca spotkań dyskusyjnych  można sprawdzić na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wszystkie zgłoszone pomysły zostały umieszczone na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej