POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Ustawa okołobudżetowa - odpis na ZFŚS w 2019 roku

2019-01-21 08:06

W 2019 roku  zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu  będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 01.01.2013 roku , czyli 2.717,59 zł. Wysokość odpisu dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.989,35 zł. Zmianie ulega również wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi. Ustala się go na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 3.278,14 zł., natomiast wysokość odpisu to kwota 1.229,30 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 09.11.2018  roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019   ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2435 )

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 284.307.240 zł | Etaty 3230 | Uczniowie 21.955 | Placówki 69 | 925 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 11 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej