POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

2017-08-01 17:39

W ramach XII edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne placówki oświatowe dzielnicy Wola m. st. Warszawy otrzymały w semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017 dofinansowanie w kwocie 115.303 zł na realizację 30 projektów.

Program będzie realizowany w:

• 2 szkołach podstawowych – 2 projekty na kwotę 5.155 zł,
• 4 przedszkolach – 4 projekty na kwotę 9.185 zł,
• 4 gimnazjach – 4 projekty na kwotę 18.469 zł,
• 10 Liceach Ogólnokształcących – 10 projektów na kwotę 46.524 zł,
• 10 Zespołach Szkół Zawodowych – 10 projektów na kwotę 35.970 zł,

GRANTY

Poradnie działające na teranie Dzielnicy Wola uzyskały granty w semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017 na kwotę 12.593 zł w ramach następujących projektów:
Poradnia nr 2 przy ul. Księcia Janusza 45/48
• ,,Uczeń leworęczny – podwójnie wyjątkowy " na kwotę 3 696 zł,

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 przy ul. Zawiszy 13
• ,,Jak radzić sobie z trudną grupą " na kwotę 2 965 zł,
• ,,Spójrz, pomyśl, działaj" na kwotę 1 716 zł,
• „Jestem dobrym kolegą. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci klas czwartych szkoły podstawowej z trudnościami w zawiązaniu prawidłowych relacji społecznych" na kwotę 2 500 zł,
• „Od słowa do słowa powstanie rozmowa – zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych dzieci cudzoziemców z warsztatami dla rodziców" na kwotę 1 716 zł,

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 412 543 257 zł | Etaty 3640 | Uczniowie 27104 | Placówki 69 | 1104 oddziały w tym 22 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej