POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

2018-02-08 09:17

W  ramach XIII edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne szkoły i placówki oświatowe dzielnicy Wola m. st. Warszawy  otrzymały w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018 dofinansowanie w kwocie 125.313 zł   na realizację  18 projektów. Program będzie realizowany  w:

  • 5 szkołach podstawowych –  5 projektów na kwotę  23.150 zł,
  • 2 przedszkolach – 2 projekty na kwotę   6.680 zł,
  • 5 Liceach Ogólnokształcących – 6 projektów na kwotę 49.195 zł,
  • 4 Zespołach Szkół Zawodowych – 5 projektów na kwotę 46.288 zł,

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej