POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Wola rozszerza współpracę z Politechniką Warszawską

2022-06-29 14:25

Coraz więcej wspólnych przedsięwzięć, w zakresie edukacji.

 

Ze względu na dobrą dotychczasową współpracę, Wola była jednym z kilku samorządów zaproszonych do bezpłatnego projektu "Matematycznego Internetowego Samouczka". Uczniowie szkół średnich mogli rozwiązywać przygotowane dla nich zestawy zadań matematycznych poszerzając zakres swoich umiejętności

 

Udział był dobrowolny. Podjęło wyzwanie 134 uczniów wolskich szkół. Najwięcej było z XXIV im. Cypriana Kamila Norwida (39 osób). Rywalizacja była podzielona na cztery etapy. Pierwsze trzy polegały na rozwiązywaniu zadań w domu. Najlepsi byli zapraszani na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie odbywał się czwarty etap. W tym ostatnim etapie, wszyscy uczniowie w tym samym czasie pod okiem pracowników PW rozwiązywali finałowe zadania. Choć zadania były z zakresu materiału szkoły średniej, w dalszych etapach ich poziom trudności był znacząco wyższy niż zadań rozszerzonej matury.


21 czerwca br. w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy najlepiej wypadli w rywalizacji. Wśród nich było 16 uczniów z Woli z XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida, XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika, CLXI na Smoczej 19 i z Technikum Elektronicznego nr 1 z Zespołu Szkół nr 36. Zostali oni nagrodzeni przez Dziekana Wydziału, prof. dr. hab. inż. Wojciecha Domitrza nagrodami rzeczowymi. Dziekan docenił także XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida - to właśnie z tej szkoły było najwięcej nagrodzonych uczniów. Szczególne podziękowania skierował do Pani Burmistrz Grażyny Orzechowskiej – Mikulskiej za zaangażowanie w realizację misji edukacyjnej i popularyzację matematyki.

 

Uczniowie mogli wygrać także indeks na informatykę na Politechnice Warszawskiej bez względu na wynik zdanej matury albo maksymalną liczbę punktów z matematyki przy rekrutacji na każdy inny kierunek. Niestety naszym uczniom trochę zabrakło, aby zdobyć tę najwyższą nagrodę. Cieszy jednak, że do finału dotarli także trzecioklasiści - mają więc jeszcze czas do matury na rozwój swoich umiejętności matematycznych i za rok ponownie spróbować swoich sił.Przy wręczaniu nagród uczestniczyła Pani Burmistrz Grażyna Orzechowska-Mikulska. Wzięła później udział w dyskusji nad wyzwaniami stawianymi szkołom i znaczeniu matematyki w tak potrzebnych innowacyjnej gospodarce kierunkach ścisłych.

 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 508 160 164 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej