POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2017 roku

2018-01-11 12:02

Ogółem na kwotę – 239.462.839,25 zł tj. 99,50 % planu w tym:

  • wydatki płacowe – 182.862.827,86 zł tj. 100%
  • wydatki rzeczowe – 47.128.199,41 zł tj. 99,03%
  • wydatki majątkowe – 3.074.757,30 zł tj. 91,53%
  • zadania dodatkowe – 6.397.054,68 zł tj. 93,39% m.in. budżet partycypacyjny, programy UE, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej