POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz Migam

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2019 roku

2020-01-13 10:17

Ogółem wydatki wykonano na kwotę – 293.181.655,68zł tj. 99,55% planu w tym:

wydatki płacowe – 230.553.421,36 zł tj. 100%

wydatki rzeczowe – 49.115.263,80 zł tj. 98,59%

wydatki majątkowe – 5.446.287,61 zł tj. 97,90%

zadania dodatkowe – 8.066.682,91 zł tj. 94,16% m.in. budżet partycypacyjny, programy UE, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 364 186 243 zł | Etaty 3.455 | Uczniowie 25.356 | Placówki 68 | 1.051 oddziałów w tym 15 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 22 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej