POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zaprojektowanie, zakup i montaż regałów przesuwnych w dwóch pomieszczeniach o powierzchni 42 m2 i 49 m2 i wysokości 320 cm

2023-10-23 13:01

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, zakup i montaż regałów przesuwnych w dwóch pomieszczeniach o powierzchni 42 m2 i 49 m2 i wysokości 320 cm

Termin realizacji zamówienia do dnia 10 grudnia 2023 r.

Kryterium oceny oferty:

Cena – 60%

Jakość i funkcjonalność projektu– 40%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

1. Oferent przedstawi projekt rozmieszczenia regałów w pomieszczeniach

2. Oferent przedstawi parametry techniczne regałów

3. Oferent przedstawi przypuszczalne koszty serwisu

 

Uwagi:

 

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy: sekretariat.dbfowol@eduwarszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy ul. Rogalińska 2, do dnia 26.10.2023 r. godz. 15.00.

Osoba do kontaktu Artur Grędziński – Kierownik Wydziału Organizacyjnego

tel. 22 277 56 06

 

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Formularz oferty

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 505 282 240 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej