POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

#ZrobioneNaWoli: Edukacja

2023-03-16 11:16

Edukacja jest na Woli największą pozycją w budżecie. To jedno z najważniejszych zadań samorządu. W 2022 roku na dodatkowe zajęcia, utrzymanie szkół, remonty i to wszystko, z czego uczniowie korzystają, dzielnica zaplanowała prawie pół miliarda złotych. Udało się wykonać praktycznie wszystko, bo 99 procent budżetu.

 

Na Woli mamy 69 szkół i placówek oświatowych i 27 422 uczniów. Z roku na rok rośnie też liczba placówek niepublicznych, które otrzymują dotacje.

 

Inwestycje i remonty

 

 • Rozbudowa przedszkola nr 74 – zwiększenie liczby miejsc o 2 oddziały dla 50 dzieci, a docelowo o 6 oddziałów.
 • Otwarcie i rozpoczęcie roku Szkoły Podstawowej nr 403 przy ul. Karlińskiego 6.
 • Nowa siedziba dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Karolkowej 53A.
  Z szerszej oferty zajęć korzysta więcej dzieci i młodzieży, a dzięki windzie łatwiejszy dostęp do poradni mają rodzice z małymi dziećmi i osoby z niepełnosprawnościami.
 • Remonty szkół za ponad 5.997.665 zł, wzrost o 25% wobec 2021 roku.
 • Zakupy inwestycyjne w czterech placówkach na kwotę 263.177,80 zł

 

Oferta edukacyjna
 

 • Bon sześciolatka – pakiet dodatkowych zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 • Wyprawka szkolna dla sześciolatków – na początku roku szkolnego wszystkie oddziały przedszkolne i klasy pierwsze w szkołach podstawowych otrzymały komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych od Zarządu i Rady Dzielnicy;
 • Klasy patronackie w Zespole Szkół Licealnych i Samochodowych i Licealnych nr 2 (BMW, MAN), klasy przygotowania wojskowego w CXXV LO im. W. Milewicza (w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego przy współpracy z MON);
 • Wirtualna strzelnica w CXXV LO im. W. Milewicza (w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, ul. Chłodna 36/46). Korzystać z niej mogą uczniowie i mieszkańcy;
 • Działania innowacyjne - w ich ramach realizowane są  eksperymenty pedagogiczne/wdrożone i planowane w SP nr 221, SP nr 234, LXXXVI LO oraz XXXIII LO.

 

Zdrowie i ekologia

 

 • ekologia „Eko z Twoją Wolą” w wolskich szkołach i placówkach bardzo mocno promowany jest zdrowy styl życia. Na terenie ogrodów przedszkolnych zaaranżowano „ogródki ekologiczne”, dokonano nasadzenia roślin, zamontowano budki lęgowe dla ptaków, karmniki, domki dla jeży, beczki retencyjne do pozyskiwania wody deszczówki oraz urządzono ekologiczne ścieżki.
 • Program „zdrowa kanapka” – zostali nim objęci uczniowie szkół podstawowych oraz  dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w wolskich podstawówkach. Natomiast maturzyści brali udział w corocznej akcji „Maturzyści sadzą drzewa”.

 

Współpraca ze szkołami wyższymi

 

 • Matematyka – prowadzimy współpracę z Politechniką Warszawską (w zakresie wspomagania dydaktyki dla uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych). Uczniowie  korzystają ze spersonalizowanego informatycznego narzędzia „zeszyt.online”, który bazując na doświadczeniach ucznia dobiera zadania matematyczne adekwatne do jego umiejętności.
 • „Wolska Kuźnia Talentów” - uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych zainteresowani naukami przyrodniczymi mogą brać udział w „Wolskiej Kuźni Talentów”, w ramach której w sposób doświadczalny prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w obszarze nauk ścisłych. W założeniu „Kuźnia” ma na celu popularyzację matematyki (i szerzej nauk przyrodniczych) przede wszystkim, jako nauki logicznego myślenia. Warsztaty przygotowują i prowadzą pracownicy naukowi, doktoranci oraz pasjonaci nauki.
 • „Matematyczny Internetowy Samouczek"  - 134 uczniów wolskich szkół średnich przystąpiło do projektu organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • „Moja matura” maturzyści w ramach współpracy z SGH korzystają z aplikacji moja.matura ułatwiającej przygotowanie się do matury.

 

Wsparcie i pomoc pedagogiczna

 

 • W roku 2022 szczególną uwagę zwróciliśmy na działania wspierające zdrowia psychiczne naszych uczniów. Wspieramy nauczycieli i rodziców.
 • Rozpoczęliśmy współpracę ze  Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Działania objęły 2535 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • Zorganizowano 38 warsztaty profilaktyczne dla 325 rodziców dzieci ze szkół podstawowych ponadpodstawowych i przedszkoli;
 • zorganizowano 24 warsztaty profilaktyczne dla ponad 265 nauczycieli ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli;
 • Współpracujemy  teraz z Zakładem Opieki Zdrowotnej Wola. Trzy szkoły podstawowe podpisały porozumienie  o współpracy w ramach, której udzielane będzie wsparcie i pomoc dla dzieci i młodzieży doświadczających różnego rodzaju kryzysów psychicznych;
 • Kontynuujemy działania wspierajcie nauczycieli – w Kole Ratunkowym w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1, przy ul. Zawszy 13.

 

Projekty: skuteczne pozyskiwanie środków

 

 • Wola jest liderką w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych – placówki wykonały 18 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1.630.448.85 zł. To o 30% więcej środków z UE niż w 2021 roku.
 • 15 projektów dofinansowanych w programie Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (łączna kwota dofinansowania 101.860,00
 • 2 placówki (SP nr 317 i Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej) otrzymały Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka,
 • LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”  - dołączyło do grupy ponad 26 wolskich placówek uczestniczących w programie WARS i SAWA i otrzymało Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA,
 • SP nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej – wyróżnienie w programie Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie,
 • Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 otrzymał dofinasowanie dwóch grantów w ramach programu „Szkoła Dobrostanu Psychicznego”,
 • XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego i Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej – otrzymały Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana,
 • ZWPEK otrzymał 2 nagrody w projekcie edukacji kulturalnej PeGaz: „Drukujemy pomagamy”  oraz „Bo życie warte jest”,
 • szkoły podstawowe realizowały projekt „Sięgnij po więcej” w ramach programu Funduszu Społecznego (EFS) 81 249 zł.

 

Pomoc uczniom z Ukrainy

 

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie pojawiły się nowe wyzwania dotyczące zapewnienia edukacji dla dzieci ukraińskich. We wrześniu 2022 roku w przedszkolach i szkołach na Woli było 1 488 dzieci. Kwota jaka został wydatkowana w 2022 r. na pomoc dla uchodźców w zakresie oświaty i wychowania wyniosła 18 271 575 zł., z czego 2 108 968,71 to środki pochodzące z UNICEF, 4 319 148 środki z Funduszy Pomocowych; reszta natomiast stanowi środki własne Dzielnicy Wola.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 445 049 013 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 2 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej